Coton de Tuléarity

Een dappere Dodo uit de Indische Oceaan.

De Coton de Tulear

Vlag Madagaskar
Inleiding.
Als gevolg van de kolonisaties in de 16e en 17e eeuw is de Dodo, een groot soort kalkoenachtige vogel die leefde op de eilanden van de Indische Oceaan, uitgestorven. Als gevolg van diezelfde kolonisatie is hiervoor in de plaats een andere soort dappere Dodo in de Indische Oceaan ontstaan in de vorm van de Coton de Tulear.
Geschiedenis.
De Coton de Tulear vindt zijn oorsprong op Madagaskar. Over het ontstaan van dit ras doen twee verhalen de ronde. Het eerste is een legende, tijdens een orkaan rond de 15e -16e eeuw zou er voor de kust van Madagaskar een schip vergaan zijn. De aanwezige hondjes van dit schip zouden zwemmend de kust hebben bereikt en zich vermengd hebben met de plaatselijke honden.
De tweede en meer aannemelijke versie verhaalt over de tijden van de grote scheepvaart naar de “oost” en de kolonisatie periode. Er waren op de schepen vaak kleine hondjes aan boord voor gezelschap of om kado te doen en hondjes om de ratten te vangen aan boord.
Deze hondjes afkomstig van de schepen, Bichons, Papillon en Bedlington terrier, hebben zich vermengd met lokale hondjes en zo is de Coton de Tulear ontstaan.
Madagaskar

Verdere verloop.
De hondjes leefden in grote groepen op het eiland, vooral rond de havenstad Toliari. Daar hun vacht er uitzag als een katoenpluis werden ze genoemd Coton de Tulear.
Er waren roedels die in de oerwouden leefden, maar er waren ook roedels die zich bij de plaatselijke bevolking ophielden. Ze konden goed jagen, luid blaffend joegen ze de prooi op en beten in de achilles pezen van hun prooi. Altijd luid blaffend opererend in een roedel. Dit is heden ten dage nog terug te vinden bij de Coton. Vooral degene die er meerdere bezitten zullen ervaren dat er een grote samenwerking is binnen een roedel. De Coton voelt zich dan ook het beste thuis binnen een harmonische roedel.
Het bleken gezonde hondjes te zijn met een sterke persoonlijkheid.
Het verhaal gaat verder dat ze hierom als cadeau werden aangeboden door de lokale bevolking aan de koning en de edelen van het eiland als er gunsten nodig waren. Deze waren zo verrukt van de hondjes dat er een wet kwam die het de gewone mensen verbood om een Coton te bezitten. Dit was alleen toegestaan voor de edelen. Zo werd de Coton de Tulear de Royal Dog of Madagaskar.
In 1966 heeft L. Petit, voorzitter van de Canine Society of Madagascar de standaard opgesteld voor de Coton. Deze werd in 1969 erkend en door de FCI in 1970. Er mochten nu officieel mondjes maat Cotons geëxporteerd worden naar Frankrijk. In 1972 werd de eerste Coton uitgebracht op een tentoonstelling. Inmiddels heeft Frankrijk de patronage over de standaard.

Postzegel Madagaskar