Coton de Tuléarity

Gang van zaken op een hondententoonstelling

Wat gebeurt er op zo’n tentoonstelling.
Het woord zegt het al: de honden worden tentoongesteld: ze worden op hun voordeligst aan anderen getoond. Daarvoor worden ze meestal eerst gewassen en/of gekamd, bij sommige rassen in een bepaald model geknipt of getoiletteerd.
De Coton de Tulear wordt gewassen en geborsteld/gekamd. Verder wordt hij op een natuurlijke manier voorgebracht zowel in karakter als toilettage. Een vrolijke verschijning zonder opschmuck, wel netjes verzorgd.

Indeling van een tentoonstelling, nationaal of internationaal.
Niet alle honden van Nederland en daar buiten, kunnen tegelijk tentoongesteld worden. Daarom zijn er afspraken gemaakt.
Ten eerste zijn er meerdere tentoonstelling per jaar in Nederland, verdeeld over het gehele land.
Ten tweede zijn er weinig hallen in Nederland, waar alle honden tegelijk tentoongesteld kunnen worden. Daarom is een show meestal over 2 of 3 dagen verdeeld. Elke dag worden dan andere rassen in hun eigen rasgroep tentoon gesteld. De Coton de Tulear valt in FCI groep 9; gezelschapshonden.
Er mogen op een tentoonstelling of hondenshow alleen maar rashonden tentoongesteld worden die in het bezit zijn van een FCI stamboom, of een stamboom van de FCI erkende landen. Het Nederlandse stamboomboek NHSB valt hieronder. Een hond in bezit van een Nederlandse eigenaar dient een NHSB nummer voor betreffende hond te hebben.
Om aan een show mee te doen dienen de honden van tevoren hiervoor ingeschreven te worden. De gegevens van de hond (naam, nummer, geboortedatum, vader, moeder, fokker en eigenaar) moeten aan het tentoonstellingssecretariaat worden opgegeven, dit kan per post op een inschrijfformulier of tegenwoordig bij veel shows ook on-line.

Wat zijn keurmeesters.
Dit zijn de mensen, die een studie gemaakt hebben van een speciaal hondenras en daar een examen voor hebben afgelegd. Als dat examen goed is verlopen, mogen ze dat ene ras keuren. Vaak willen die keurmeesters ook iets weten van andere rassen en gaan ze alles over een ander ras leren. Indien ze ook daarvoor het examen met goed gevolg hebben afgelegd, mogen ze twee rassen keuren. En zo kan een keurmeester vele rassen in zijn pakket hebben.
Op een tentoonstelling mag een keurmeester max. 80 honden per dag keuren. Hij is ongeveer 5 – 10 minuten per hond bezig.

Waarom alleen rashonden.
Elke rashond heeft zijn eigen rasstandaard, bijvoorbeeld hoe zijn algemeen voorkomen is, wat voor kleur hij mag zijn, hoe hoog en hoe zwaar hij mag zijn, hoe z’n staart moet zijn, enz. Omdat die zaken vastliggen, is er een goed vergelijk tussen de verschillende honden van een ras te maken. De keurmeester kijkt welke van de aanwezige honden de rasstandaard het dichtste benaderd en bepaald zo zijn keuze voor de beste van een ras.

Gang van zaken in de ring.
Er worden zoveel mogelijk ringen uitgezet, om zoveel mogelijk honden tegelijk te keuren. In de ring, waar de honden voorgebracht (= laten zien) worden, zijn 4 mensen aanwezig, die de gang van zaken regelen.
Allereerst de ringmeester, die zet de exposanten (=degene, die de hond voorbrengt) met hun honden op volgorde van nummer, die correspondeert met het nummer in de catalogus. Per ras worden eerst de reuen en daarna de teven gekeurd. Ook elke leeftijdsgroep komt apart in de ring. De honden, die al kampioen zijn, worden ook in een aparte klasse gekeurd. Zo blijft een en ander overzichtelijk.
Dan komt de keurmeester: hij bekijkt elke hond nauwkeurig, bevoelt hem en laat hem een rondje lopen. Dit allemaal om een zo goed mogelijk beeld van de hond te krijgen. Dan dicteert hij zijn bevindingen aan de schrijver, die aan de tafel zit. Aan het einde van dat verslag geeft hij de hond een waardering, dat kan een Uitmuntend (U) zijn, een Zeer Goed (ZG), een Goed (G) of een Matig (M) zijn. In welke mate hij aan de rasstandaard voldoet. Wanneer elke hond uit een leeftijdsgroep is gekeurd, worden de honden met een -U- op volgorde van schoonheid gezet. Per groep worden er vier geplaatst. De mooiste mag bij bordje 1 gaan staan. Zo gebeurt dat ook bij de andere leeftijdsgroepen. Indien alle reuen gekeurd zijn, wordt uit de nummers 1 de beste reu gekozen en hij krijgt een kampioensprijs: C.A.C. en eventueel ook het C.A.C.I.B. Indien een hond 4 kampioensprijzen heeft gewonnen, mag hij zich Definitief Nederlands Kampioen noemen. Na de reuen is het bij de teven hetzelfde laken een pak. Daarna mogen de beste reu en beste teef tegen elkaar strijden voor de titel Beste van het Ras: B.O.B.
Alle bovenstaande gegevens worden door de commissaris, die ook aan de tafel zit, nauwlettend in een boekje genoteerd. Deze gegevens gaan na afloop naar het secretariaat van de tentoonstelling, waarna ze door mensen van de Raad van Beheer worden gecontroleerd.

Ere-ring.
Wanneer alle honden van een dag zijn gekeurd, komen de geselecteerde honden weer in een (grotere) ring. Dat zijn de honden van elk ras, die het B.O.B. gewonnen hebben. Dat gaat per rasgroep. De F.C.I. heeft de rashonden in 10 rasgroepen verdeeld, te weten:

Groep I: Herdershonden en Veedrijvers
Groep II: Pinschers en Schnauzers, Molossers, Berg- en Sennenhonden
Groep III: Terriers
Groep IV: Dashonden
Groep V: Keeshonden en Oertypen
Groep VI: Lopende Honden en Zweethonden
Groep VII: Voorstaande Jachthonden
Groep VIII: Retrievers, Spaniels en Waterhonden
Groep IX: Gezelschapshonden
Groep X: Windhonden
Per groep komen nu de winnaars in de ring. Uit die honden wordt de Groepswinnaar gekozen door een keurmeester, die bevoegd is zo’n groep te keuren. Wanneer alle 10 de rasgroepen geweest zijn. komen de nummers 1 weer terug en wordt de Beste in Show gekozen (B.I.S.)

Gebruikte afkortingen:
B.O.B. = Best of Breed: Beste hond van dit ras.
B.I.G.  = Best In Group: Beste hond van de rasgroep
B.I.S. = Best in Show: Beste hond van de tentoonstelling.
C.A.C. = Certificat d’Aptitude au Championnat, Staat voor Kampioensprijs, die de Raad van Beheer op kampioenstentoonstellingen beschikbaar stelt aan de beste reu en beste teef van elk ras, mits zij een -U- behaalden.
C.A.C.I.B. = Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté, staat voor het certificaat, dat de F.C.I. op internationale tentoonstellingen beschikbaar stelt aan de beste reu en beste teef van elk ras, mits zij een -U- behaalden en ingeschreven zijn in de Openklasse of Kampioensklasse, en 15 maanden of ouder zijn.
F.C.I., = Federation Cynologique Internationle: De overkoepelende organisatie in de (West Europese) hondensport.
N.H.S.B. = Nederlands Honden StamBoek
RAAD van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: is de overkoepelende organisatie van alle rashonden in Nederland, die ook de stambomen uitgeeft.

Andere hondenshows.
Buiten de grote internationale hondententoonstellingen zijn er ook kleinere hondenshows.
CAC show, alleen een Nederlandse kampioenschapsprijs te behalen.
Kampioenschapsclubmatches of clubmatches van de rasvereniging. De Coton de Tulear valt onder de Pekingees en Dwergspanielclub welke elk najaar een kampioenschapsclubmatch organiseert.
Dan zijn er nog regionale clubmatches georganiseerd door kynologenverenigingen.

Training voor de show.
Om een hond optimaal te kunnen presenteren is het raadzaam om de hond hiervoor te trainen zodat zowel hond als baas goed beslagen ten ijs gaan. Onder het motto, oefening baart kunst.
Door het hele land worden hier zo genaamde “ringtrainingen”gegeven. Dit wordt vaak door kynologenverenigingen of andere hondenclubs verzorgd.

 

op tafel

in de ring

lopen